Instagram did not return a 200.

Bizi Takip Edin

Eğitim

Okul – Gözbebeklerimiz İçin Çalışan Bir Anne..

9 Eylül 2013

İLKLER…

İlk dokunuşlar, ilk gülümsemeler, ilk adımlar, ilk sözcükler ne kadar önemli değil mi hayatımızda? İlk resimler, ilk şarkılar, ilk arkadaşlıklar. İlk defa evden, anneden uzaklaşmak ne kadar da önemli onun için. Her şey ne kadar yabancı, ne kadar bilinmedik. Şimdi ilk defa başka ellere tutunup yürüyecek, hiç tanımadığı birine güvenecek. Bu onun için o kadar önemli ki tüm hayatında etkisi hissedilecek …

Çocuğunu başkasına emanet etmenin zorluğunu bilen ve bu büyük sorumluluğun bilinciyle eğitim hayatına giren Gözbebeğim Anaokulu, Feneryolu merkezde hizmet veren butik bir anaokuldur. Okulumuz, sevgi, hoşgörü ve anlayış ile harmanlandığında öğrenmenin bir zorunluluk değil keyifli bir yolculuk olduğunu vurgulayarak çocuklara okul sevgisi aşılamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, eğitim faaliyetlerinde çocukların yaş özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, uygun şartları hazırlamaktadır.

İLK OKULU – İLK ÖĞRETMENİ

Okulumuz, gözbebeklerimizin zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerileri kazanmalarını ve ilköğretime hazır bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çocuğun öğrenmesi, olumlu bir benlik algısı geliştirmesi, okula, öğrenmeye ve araştırmaya dair olumlu tutumlara sahip olması için okulda çocuğa yapacağı etkinlikleri ve oynayacağı materyalleri seçmede özgürlük tanınması, okulumuzun değer gören bir üyesi olarak görülmesi, etkinliklere aktif katılması, akran ve öğretmenleriyle karşılıklı etkileşime girebilmesi okulumuzun temel ilkesidir.

Eğitim programımız, öğrenme ortamı ve değerlendirme sistemimiz çocuğun yaşına, gelişimine, bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına, yaşadıkları sosyo-kültürel ortamlara, yaşam deneyimlerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Her yaş grubuna özel olarak düzenlenmiş aydınlık sınıflarımızda, 6 – 7 öğrenciye 1 öğretmen ile eğitim yapılmaktadır. Her sınıf ilgi köşelerine göre düzenlenmiştir.

Çocuk Merkezli Tasarım

Programımız çocuk merkezlidir. Çocukların koşulsuz kabul edildiklerinden emin oldukları ortamlarda kendilerini güvende hissetmeleri nedeniyle programımız bireysel farklılıkları dikkate alarak hazırlanmıştır. Çocuğun fiziksel çevrenin ve ailenin değişik özelliklerine göre uyarlanmaya ve bireyselleştirilmeye uygun, esnek bir programdır. Programımızda günlük yaşam deneyimlerinden yararlanılarak eğitim süreci zenginleştirilmektedir.

Hem yaşam deneyimleri hem de yakın çevre eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Keşfederek öğrenme inceliklidir.Programımız çocuğun kendi öğrenmesini kendisinin oluşturmasını destekler. Çocuk bu program aracılığıyla çevresinde olanları fark eder, merak ettiği konulara ilişkin sorular sorar, araştırma yapar, keşfeder ve oynar. Böylece bilgiyi kendisi yapılandırır. Yaratıcılığın geliştirilmesi ön plandadır. Bu programın amacına uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayan öğretmenlerimizin yaratıcı olması ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri ile mümkündür

Öğretmenlerimiz

Öğretmenlerimiz öğrenme sürecinde çocukların bir şeyleri planlamalarına, yapmalarına, düzenlemelerine, sorgulamalarına, araştırmalarına, tartışmalarına, ve üretmelerine mümkün olduğu kadar çok olanak tanımaktadır.

Aile Eğitimi ve ailelerin sisteme katılımı çocuklarımız için çok önemlidir. Çocuğun eğitimi, okul ve aile arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Anne babalar çocuğun eğitimine ne kadar erken katılırsa çocukların kazanımları da o oranda artacaktır. Anne babaların eğitime katılımı, ailenin sosyokültürel değerlerinin programa yansıtılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlar. Bu çerçevede okulumuzda yetkin uzmanlar ve pedagoglar tarafından çocuk davranışları konularında ebeveyn eğitimleri ve ücretsiz seminerler verilmektedir.

Öğrenme sürecinin verimliliğinin arttırılmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Öğretmenlerimiz, pedagogumuz ile işbirliği içinde çocukların gelişimlerinin takip etmektedir. Konusunda uzman pedagogumuz, çocukaların gelişim testlerinin uygulanması ve yorumlanmasının yanı sıra, çocukları ile ilgili karşılaştıkları açmazları aşmakta ailelere yardımcı olmaktadır.

HIGH SCOPE

Etkin bir okul ancak, öğrencilerin gerektiği için değil kendileri istediği için çaba göstermelerini, ve başkaları tarafından hazırlanan bilgiyi kabul etmek yerine kendi akıllarını kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını sağlayabilirse, zeka yasalarının tümüne saygı göstermiş olur. – diyen Jean Piaget?in kuramları rehberliğinde oluşturulan High Scope Okul Öncesi Eğitim Yaklaşımını benimseyen okulumuz, aileyle birlikte şeffaf, bilimsel, doğal, global değerler üstünde bir çizgide hizmet vermektedir. Sorumlu ve ilgili ailenin eğitimin tamamlanmasında önemli bir yer tuttuğu gerçeğinden hareketle etkin aile diyaloğu ve aile bilgilendirmesiyle, eğitim sistemimiz daha güvenli ve şeffaf hale gelmekte, nedenler ve sonuçların sorumluluğunu paylaşan bir program izlenmektedir.

Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde ?etkin öğrenme? kavramını temel alır. Etkin öğrenme ?yaparak? öğrenmedir. Çocuk tarafından başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir. ?Etkin öğrenme? çocuğun yeni bir kavramı deneyimleri sonucu keşfetmesidir. Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır- dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar. Böylelikle yeni materyal ya da durum hakkında kalıcı bilgiler edinir.

Buna istinaden okulumuzda çocuğun özgürce ve çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme bulunmaktadır. Gözbebeklerimizin araştırma ve deneme özgürlüğü vardır. Ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanacağına çocuk karar verir, yaptıklarını anlatır.

Öğretmen, çocukların bütün duyularıyla etkin olarak araştırmalarına yardımcı olur, kendi kendilerine birşeyler yapmaya teşvik eder. Onların yerine problem çözmez, çocukların çözüme gidebilecek seçenekleri düşünmelerine fırsat verir.Malzemeleri dönüştürmelerine ve birbiriyle karıştırmalarına yardımcı olur. Yaptıkları şeyi anlatmalarını ister. Aynı malzemeyi değişik biçimlerde kullanarak ya da farklı biçimlerde kullanan kişileri işaret ederek çocuklara alternatif düşünmeye teşvik eder.

Okulumuzda High/Scope Eğitim Yaklaşımı, Yaratıcı Drama, Dil, Fen-Doğa, Matematik, Satranç, Müzik, Sanat gibi çeşitli etkinliklerle desteklenmektedir.

Yarım Gün, Tam Gün, Hazırlık Sınıfı , ve Oyun Grubu şeklinde 2-6 Yaşarası çocuklara 12 ay hizmet veren okulumuzda her şeyin sevgi, şefkat ve saygıyla mutluluk için yapılması gerektiğine inanıyoruz.

BİZİMLE TANIŞMADAN KARAR VERMEYİNİZ.

Web Site

İletişim:

Gamze Göksu

Özel Gözbebeğim Anaokulu
Kumbaracılar Sokak No 12/B
Feneryolu / Kadıköy/İSTANBUL
Tel : 0216 345 35 35

gozbebegim1                    gozbebegim2

    Leave a Reply