Instagram did not return a 200.

Bizi Takip Edin

AnneCee

Kadınlara Ücretsiz Bilgisayar Eğitimi- KINA

17 Mart 2013

KinaLogoluAfiş (2)

Türkiye Bilişim Derneği ve Hayata Dokun Derneği, işbirliği ile çok güzel bir projeye imza atmışlar ve
KINA adı ile kadınlarımıza temel bilgisayar ve internet eğitimini ücretsiz veriyorlar.
Projenin detayları aşağıda..
Bu eğitimi almak isteyen çok kadınımıza ulaşması adına lütfen sizde duyurun, paylaşın..

Projenin Amacı

Bilgisayar ve internet kullanmayan kadınlara temel bilgisayar ve internet kullanım eğitimi verilmesidir. Bu sayede bilgisayarı ve interneti aktif olarak kullanmaları, diğer yandan ebeveyn olarak çocukların güvenli bilgisayar ve internet kullanım alışkanlığı kazanmaları ile tehditlerin farkında olmaları amaçlanmıştır.

Projenin Özeti

Her ay yapılacak 20 saatlik eğitimlerle daha önce bilgisayar kullanmayan her kesimden kadına bilgisayar kullanımını öğretmek.

Gelişen teknolojiye ayak uydurarak her kadının internetle tanışmasını sağlamak, faydalı nasıl kullanabileceğini, çocuğunu internetin olası olumsuz içeriklerinden nasıl koruyabileceğini göstermek.

Projenin Hedefleri

Gelir getiren düzenli bir işte çalışmayan ve daha önce bilgisayar ve internet kullanmamış kadınlara bir ay boyunca temel bir eğitim programı uygulayarak, katılımcıların bilgisayar ve interneti faydalı ve etkin kullanabilmeleri konusunda farkındalık yaratmak,
Katılımcı anneleri, çocuklarına yönelik tehditler konusunda bilinçlendirmek ve güvenli internet kullanma yollarını göstermek.

Kurumlar

Türkiye Bilişim Derneği, Hayata Dokun Derneği

Adımlar
Her kesimden kadına temel bilgisayar kullanım eğitimini vermek,
Katılımcıları internetle tanıştırmak ve faydalı kullanım yollarını göstermek,
İnternet ortamındaki olası risklere karşı alınması gereken önlemleri aktarmak, açıklamak, öğretmek,
Temel ve basit bilgisayar programlarını göstermek ve kullanımını katılımcılara anlatmak,
Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçlarının kullanımında gereken bilgileri öğretmek.

Projenin Uygulanacağı Yer

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Merkez Ofisi Kadıköy, İstanbul

Katılımcılar

Eğitimler; gelir getiren ve düzenli bir işte çalışmayan Bilgisayar ve internet bilmeyen kadınlar için planlanmaktadır. Eğitimler dönemler şeklinde düzenlenecek olup, belirli bir seviyenin sağlanması amacıyla katılımcılardan talep toplama formları ile bilgi toplanarak gruplar oluşturulacaktır

Eğitimciler

Eğitimciler, TBD üyeleri arasında sektörde görev yapan uzmanlar arasından konularına göre belirlenecektir. Ayrıca uygulamalı eğitimler için üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerindeki aday öğretmenlerden destek alınacaktır.

Eğitim Süresi

Eğitimler hafta içi bir gün, 4 saatlik sabah veya öğleden sonra oturumları şeklinde toplamda 24’er saat olarak planlanmıştır. Katılımcı sayısına bağlı olarak, sabah ve öğleden sonra gruplarının ikisi de farklı grup olarak yürütülecektir.

Eğitim İçeriği

* Bilgi Teknolojilerinin Temelleri
* Bilgi Teknolojileri Nedir?
* Teknik Terimler (Terminoloji)
* Bilgisayar Sistemleri-Donanım
* Bilgisayar Sistemi
* Bilgisayar Donanımları
* Bilgisayar Yazılımları
* Bilgisayarın Sağlıklı ve Doğru Kullanımı
* Fare ve Klavye Kullanımı
* Windows İşletim Sistemine Giriş
* Windows İşletim Sistemi
* Pencere (Window) Kavramı ve uygulamaları
* Masaüstünü tanıma ve Kişiselleştirme
* Dosya ve Klasör İşlemleri
* Windows Gezgini
* MS Windows Araçları (Programlar)
* Oyunlar
* Paint
* WordPad
* Ağ İşlemleri ve Internet’e Erişim
* Bilgisayar Ağları ve Bileşenleri
* Internet Explorer ve tarayıcılarda çalışmak
* E-posta Kullanımı
* Güvenli Internet Kullanımı
* Temel Internet Kullanımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
* Sosyal Medya
* Sosyal Medya Kullanımı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Proje Sonuçları
Bilgisayarı kullanamayan kadını eğiterek, hem anne hem de potansiyel kadın iş gücü olarak, internet konusunda kendisine ve çocuklarına faydalı olmasını sağlamak.
Kadınların aktif internet kullanıcısı olmalarını desteklemek, internetin sunduğu fırsatları değerlendirirken olası riskleri bilmelerini sağlamak.
KINA projesinin katılımcıları arasından internet girişimcileri olmak isteyen ve potansiyeli olan kadın girişimci adaylarına uygun destek programlarını planlamak.
Projenin uygulanma aşamasında gerçekleşecek eğitim araştırma dokümanıyla katılımcının eğitilme derecesini; eğitim sırasında ve sonrasındaki tutum, davranış değişikliğini ölçerek T.C. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı?na, sivil toplum kuruluşlarına, sponsorlara ve basına raporlamak.

Proje Sorumluları
Zerrin Ayvaz Reis, Evrim Gözener, Pınar Taşdelen, Ahmet Tosunoğlu, Cahit Cengizhan, Serdar Günizi

Proje Sponsoru
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ (TBD)

1971 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazanan Bilişim Derneği (TBD) günümüzde 6 şube, 13 il ve 33 üniversitedeki yaygın örgütlenmesi ve 10 bini geçen bireysel üyesiyle Türk bilişim sektörünün en yaygın sivil toplum kuruluşudur. TBD, kurulduğu yıldan itibaren, bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birçok zengin içerikli etkinliklere ve büyük buluşmalara imza atmaktadır.

Akademisyenleri, kamu ve özel sektör yöneticilerini ve bilişimcileri bir araya getiren zengin içerikli platformlarıyla Türkiye’de 38 yıldır bilişimin çıtasını yükselten Türkiye Bilişim Derneği, bu alanda toplumsal duyarlılığı geliştirmekte ve bilinçlenmeye katkıda bulunmaktadır. TBD aynı zamanda Türk bilişim topluluğunun dünya ile bütünleşmesi yolunda uluslararası düzeyde kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine de büyük katkılar sağlamaktadır.

Her yıl yapılarak artık geleneksel hale gelen Türkiye Bilişim Derneği etkinlikleri, bilişimcilerimizin sahip çıkması ve sektörün de katkısıyla artık birer marka haline gelmişlerdir. Bu etkinliklerden ülkemiz bilişim sektörü tarihinde bir kilometre taşı niteliğinde olan, sektöre büyük açılımlar ve vizyon sağlayan “Ulusal Bilişim Kurultayı” 25 senedir düzenlemektedir.

Bilişim Kurultayı’nın yanı sıra “Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY)” etkinliği 18, “Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB)” etkinliği 13, “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE)” etkinliği 14, “Spor ve Bilişim” etkinliği ise 6 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

Bu etkinliklerin yanısıra, Türkiye Bilişim Derneği?nin bireysel katılımı esas alan yapısı ve gönüllülük temelindeki çalışma biçimiyle oluşturduğu çalışma grupları ve bu grupların ürettiği e-Devlet, Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, e-Dönüşüm vb konulardaki raporlar, öneriler ve bağımsız söylemleri günümüzde tüm karar vericiler ve toplumun her kesimi tarafından dikkate alınır duruma gelmiştir.

TBD, İstanbul

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, derneğimizin özellikle İstanbul?da bilişim sektörü içinde ulaştığı kişilerin sayısını ve daha çok İstanbul’da yoğunlaşan sektör firmaları ile iletişimini artırmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Günümüzde üye sayısı 2.500’i aşmıştır.

TBD İstanbul, sektör gereksinimlerinin incelenerek sağlıklı bilişim politikalarının oluşturulması hedefine uygun olarak İstanbul’da çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. TBD İstanbul’un faaliyetleri arasında bilişim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla dernek merkezinde gerçekleştirilen düzenli eğitim seminerleri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca, KADER ile birlikte gerçekleştirdiği “Ev Hanımları Temel Bilgisayar ve Internet Eğitimi Projesi”, İstanbul Üniversitesi ile ortak düzenlediği “Uluslararası Gelecek için Öğrenmede Yenilikler: e-Öğrenme Konferansı, Kobiler için belli konuların uzmanları ile yapılan televizyon programları, İstanbul Barosu ile birlikte düzenlenen 1., 2. ve 3. ?Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Öğrenimde E-Dönüşüm Sempozyumları, Kas Engelliler Derneği ile ortak düzenlenen Kas Engellilerin Yazılımcı Olarak Eğitimi merkezi ve çalışmaları, Türk-Alman Bilişim Forumu, TBD Genç tarafından düzenlenen Bilişim Kariyer Günleri ile İstanbul Bilişim Kongresi, Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması TBD İstanbul’un etkinlik takvimi içinde öne çıkan faaliyetlerdendir.

TBD İstanbul, bu arada toplumun değişik kesimlerini bilişime yakınlaştıran etkinlikler de düzenlemektedir. Şubemiz Anadolu’dan İstanbul’a getirilen bilişimci gençler için şirket gezileri ve İstanbul’daki bilişimcilerin bir araya geldiği çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

HAYATA DOKUN DERNEĞİ

29 Nisan 2010 tarihinde kurulan Hayata Dokun, danışmanlık almak isteyen kadınların sorunlarına danışma kurullarıyla destek veren bir organizasyon olarak başlayıp, Kasım 2012 itibariyle dernek olmuş bir kadın ve kadının anne olmasından dolayı çocuk sorunlarını araştırmalarla ortaya koyan ve bilgi merkezi olarak evirilen bir sivil toplum kuruluşudur.

Hayata Dokun Derneği’nin öncelikli amacı, kadın araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonuçlarını kamuoyuna duyurmak, aktüel kadın gazeteciliği (www.hayatadokun.net), kadın eğitimleri, seminerler, workshoplar ve halk toplantılarıyla kadınlara insani haklarını anlatmak, hatırlatmak, onları eğiterek doğrularla buluşturmaktır.

Misyonu, kadını hayatın her alanında destekleyerek; O’nun bilinç ve duyarlılığını geliştirmesini eğitim, seminer ve araştırmalarla sağlamaktır. Vizyonu, kadının ve ,kadının anne olmasından dolayı, çocukların olduğu her toplumsal alanda sosyal araştırma ve projeleriyle yer alarak, kamuoyunda sürdürülebilir bir bilinç yaratmak.

Hayata Dokun Derneği;

  • Kadınları sosyal ve hukuksal alanda bilinçlendirmek
  •  Ulaşılabilir olmak
  • Kitle beklentileri ve sosyal ihtiyaçları araştırmalarla değerlendirmek ve kamuoyuna açıklamak
  • Akademik Camia, Sivil Toplum, Ulusal – Yerel Yönetimler ve Basınla işbirliği içerisinde olmak

ilkeleriyle yola çıkmış ve varlığını her kadına ulaşarak sürdürülebilir kılmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Hayata Dokun Derneği’nin Tamamladığı Projeler:

  • Parmaklıklar Ardında Hayata Dokun: Hükümlü Kadınlar ve Tutuksuz Tutuklu Çocukları
  • Hayata Dokunan Üniversiteler Toplantıları: 2010, 2011, 2012
  • Unutulmuş Unutkanlığımızdır Deprem Projesi

Hayata Dokun Derneği’nin Yapmakta Olduğu Projeler:

* KINA: Kadınlara InterNeti Anlatıyoruz !
* Çocuk Esirgeme Kurumları’nda Eğitimleri
* Gurbetteki Kadınlarımız Araştırması: FRANSA
* Hayatın Arka Sokağı: Beden İşçileri Araştırması
*Hayata Dokunan Üniversiteler Toplantıları 2013
* www.hayatadokun.net ‘i Takip Et; Hukuk, İnsan Kaynakları, Psikoloji Danışmanlığı al !
* Hayata Emek Veren Kadın Fotoğraf Yarışması
* Her Kadın için Hayata Dokun Filmi
* Sana Kadı Hayat , Levent Yüksel
*  Hayata Dokunan Eğitim Programları

Kayıt için
Web Site
ilknurcanturk@hotmail.com
egozener@gmail.com

turkiyebilisimdernegi                   demiroren

    Leave a Reply